Sparring & træning af projektledere

Projektledersparring

Projektledersparring kan være relevant for alle projektledere der ønsker at udvikle sig inden for styring- og ledelse af projekter.

Projektledersparring bør overvejes for:

  • Projektledere hvor projektets kompleksitet overstiger deres erfaringsniveau
  • Projekter hvor der bliver ved med at være udfordringer
  • En gruppe projektledere, der skal skabe et fælles projektfagligt samarbejdsforum.

Styrker projektlederens kompetencer

Projektledersparring starter altid med en afdækning af projektlederens styrker og udviklingspotentiale inden for både styring og ledelse. Herefter kan der lægges det rigtige fokus i sparringsforløbet. Projektledersparring kan både være enkeltstående sparringstimer eller fast støtte i hele eller dele af projektet.

Projektledersparring en god investering

  • Projekter stiller store krav til projektlederens evne til at styre projektets aktiviteter og til projektlederens evne til at lede projektet sikkert i mål. Gennem projektleder-sparring får projektlederen værktøjer der kan hjælpe til at håndtere styrings- og ledelsesmæssige udfordringer i projekterne.
  • En projektleder skal etablere og arbejde i en midlertidig projekt­orga­ni­se­ring. Det betyder at projektlederen skal lede projektdeltagere uden formelle stjerner på skulderen. Det kræver en stærk projektleder med solide ledelseskompetencer
  • Traditionel projektlederuddannelse giver en værktøjskasse, men effekterne kommer først, når værktøj­erne bringes i anvendelse i den daglige ledelse og styring af projektet. Dette indgår som et naturligt led i projektledersparringen.