Skab overblik med porteføljestyring

Porteføljestyring giver overblik

Få overblik, styring og prioritering af udviklingsprojekterne. Porteføljestyring giver rammen og grundlaget for, at de strategiske målsætninger kan opfyldes. Kernen i porteføljestyring er at få skabt et fundament for en strategisk prioritering samt sikring af løbende ledelse og styring af udvik­lings­­projekter. Værdien ved Porteføljestyring er, at de prio­ri­terede projek­ter får de bedste betingelser for fremdrift, dels gennem adgang til de nødvendige res­sourcer, dels gennem et særligt ledelsesmæssigt fokus. 

Hvornår porteføljestyring

Når mængden af udviklingsprojekter sti­ger, er der en risiko for, at projekterne kæmper med hinanden om ressourcerne. Det er sjældent et godt udgangspunkt for projektfremdrift! En stigende mæng­de udviklings­pro­jek­ter kalder på en for­­mel organi­sering, med en stærkt stra­te­gisk pla­cering, der kan skabe den nødvendige prioritering. Og her er etablering af porteføljestyring et vigtigt element. Porteføljestyringen sikrer, at de udvalgte projek­ter maksimerer afkastet, og understøtter at de vigtigste projekter bliver en succes. 

Stigende mængde udviklingsprojekter

Gevinster ved porteføljestyring?

Porteføljestyring skaber en hurtigere vej til udvikling af din organisation og sikrer

  • Fælles styring af igangsætning af udviklings­projekter
  • Samlet overblik over udviklingsaktiviteterne
  • Øget maksimering af investeringsindsatsen

Hvordan kan Mørup&Wallentin hjælpe?

Vi kan hjælpe med at:

  • Få skabt overblik over jeres projekter
  • Udarbejde en proces for beslutning af projekter
  • Etablere den løbende prioritering og vedligehold af porteføljestyringen
  • Skabe en proces for afholdes af portefølje­sty­ringsmøder