Genopretning af problemprojekter

Der er "noget" galt!

Vi kender det godt! Der er ”noget” galt med det her projekt. Men hvad er dette ”noget”? Projektet får lov til at fortsætte, får tilført flere ressour­cer, forlænget tids­planen mv. i håb om, at projektet kom­mer tilbage på sporet igen. Men sådan går ikke altid! Det ved alle, der arbejder med pro­jekt­­­er. Mørup&Wallen­tin’s råd er: Tag en time­out - og få fikset dette ”noget” med det sam­me.

Flere forklaringer

Der er ikke én, men oftest flere forklaringer på, at et projekt får så store problemer, at det kræver en større indsats at få projektet tilbage på sporet igen.

Der findes projekter, der gennem­føres efter bogen. Men de fleste projekter bliver udfordret på forskellig vis i projektforløbet. Opgaven er, at manøvrere igen­nem både små og store udfordringer. De projekter der kuldsejler, har ikke i tide og i tilstrækkelig grad reageret på de forandringer, der påvirker projektet.

Genopretning, hvad skal der til?

Når Mørup&Wallentin genopretter et problemprojekt ar­bej­der vi ud fra fire grund­e­le­menter og interak­tio­nen mellem dem. De fire grundelementer er:

  • Business Case
  • Organisering, Ledelse og Styring
  • Krav
  • Kontrakt

Når projektet får problemer og har brug for at bringe de fire grund­elementer i anvendelse, viser det sig ofte, at et eller flere af de fire grundelementer udviser svaghedstegn. De er ikke robus­te nok, til at hjælpe projek­tet igennem krisen.

Hvorfor hurtig genopretning?

Jo hurtigere genopretningen finder sted, jo lavere bliver omkostnin­ger­ne til at få projektet genoprettet, og jo større chance er der for, at projektet kan fort­sætte. Er der uoprettelige svag­heder i et eller flere af de fire grund­­elemen­ter, kan det blive relevant at lukke eller genstarte projektet. Det gælder specielt hvis svaghe­der­ne er i kravene eller kontrakten, for her er leverandøren også i spil. De øvrige grundelem­enter kan organisationen ofte selv udbedre. 

Hvordan kan Mørup&Wallentin hjælpe?

Vi kan hjælpe med at:

  • Identificere og analysere projektets udfordringer. Det kan være som rådgiver eller som udførende.
  • Udarbejde beslutningsoplæg med anbefaling til korrigerende handlinger
  • Gennemføre de ændringer der skal til for at projektet kan fortsætte
  • Sparring og træning med projektleder for at fastholde projektet i god fremdrift.