Rammeaftaler

KOMBITs rammeaftale

Organisatorisk implementering

Mørup&Wallentin er en af virksomhederne på KOMBITs rammeaftale for Organisatorisk implementering. Det betyder, at vi bistår KOMBIT med at planlægge og styre implementeringen af it-løsninger i kommunerne og sikrer, at implementeringen sker med respekt for kommunernes mulighed for at udmønte projektets businesscase og samtidig sikre stabil forretningsdrift.

SKI 02.17 og SKI 17.10

SKI-aftaler

Mørup&Wallentin kan levere ydelser inden for følgende SKI-aftaler: 

02.17 Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it.

Vores kunder kan benytte 02.17 når der er behov for ”brainshopping”, dvs. ekstra konsulenter eller vikarer inden for de fire delaftaler.

17.10 Managementkonsulentbistand.

Vores kunder kan benytte 17.10, når der er behov for ekstra ressourcer i organisationen til at løse en eller flere opgaver.

For begge aftaler gælder, at kunden har instruktionsbeføjelse i forhold til konsulenterne og kan på ethvert tidspunkt i leveringsaftalens løbetid omprioritere, justere eller på anden vis ændre arbejdsgange, aktiviteter mv.

Begge aftaler er vundet som del af et konsortium.

SKI Udvalgt Leverandør