Anskaffelse af system til Bolig- og Pladsstyring

Anskaffelse af Bolig- og Pladsstyringssystem

Mørup&Wallentin har bistået en kommune gennem udbuds- og anskaffelsesprocessen af et nyt Bolig- og Pladsstyringssystem til det sociale og sundhedsfaglige område.

Mørup&Wallentin har stor erfaring med at gennemføre en udbudsproces. Hvilken udbudsstrategi skal vælges og hvordan bliver forretningsformålene indarbejdet i udbudsmaterialet, så der er sammenhæng mellem projektformålet og de ønskede mål for den fremtidige drift. Står din kommune over for et kommende udbud, bistår Mørup&Wallentin gerne med den strategiske afklaring. Vigtige beslutninger træffes tidligt i processen, så spring ikke den fase over! Den strategiske målsætning for valg af eksempelvis udbudsform, udbudsomfang, prisstuktur og forretningsmæssige styringselementer i kontrakten kan være afgørende for et godt projekt- og efterfølgende driftsforløb.

Går du med overvejelser om udbud, så kontakt Mørup&Wallentin.

Mørup&Wallentin er specialiser i projektledelse af digitaliseringsprojekter på sundhedsområdet.