Anskaffelse og implementering af omsorgs-systemer

EOJ-systemer

Mange af landets kommuner har i øjeblikket overvejelser omkring deres EOJ-system og implementering af Fælles Sprog III.

I Mørup&Wallentin har vi godt kendskab til markedet for omsorgssystemer, og vi ved hvilke beslutninger og hvilken proces kommunerne skal igennem. Vi har hjulpet flere kommuner lige fra de første overvejelser omkring muligheder og anskaffelsesstrategi til implementering og forankring af det nye system i organisationen.

Vi har et godt kendskab til markedet for omsorgssystemer, og har et godt indblik i de forretningsmæssige behov. Hermed kan vi hjælpe jeres egne ressourcer med at få truffet de gode beslutninger, og komme nedst muligt gennem den samlede proces.

Kontakt partner Kirsten Wallentin for nærmere information og inspiration til, hvordan jeres forløb kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.